Informasjon om barnehageåret 2017/2018

Generell info om neste barnehageår finnes nedenfor.