Koia

Koia er gårdsguppa vår, her er det skolestarterne som har fast tilholdssted.

Ansatte på Koia:

  • Gine B. Hegg - ped.leder
  • Torben Grande - barnehagelærer
  • Ammalee Sletvold - lærer
  • Torhild Solem - assistent