Velkomsthefte til nye foreldre/foresatte

Vi har laget et hefte med mye nyttig informasjon om barnehagen - her står alt fra a til å!

Velkomsthefte med genrell info om Teletunet barnehage

TELETUNET BARNEHAGE - Generell info revidert pdf