Velkomsthefte til nye foreldre/foresatte

Vi har laget et hefte med mye nyttig informasjon om barnehagen - her står alt fra a til å!