Smia

Smia er storbarnsavdelingen vår. Her går det i dag 28 barn i alderen 3-6 år.

Ansatte på Smia:

  • Gine-Beathe Hegg - pedagogisk leder
  • Bjørnhild Sørgård - barnehagelærer
  • Janne Grønskag - barne- og ungdomsarbeider
  • Ammalee Sletvold - lærer
  • Trude Buhagen - assistent
  • Anne Grethe Nordvik - assistent