Stabburet

Stabburet er småbarnsavdelingen vår, her går det for tiden 20 barn i alderen 1-3 år.

Ansatte på Stabburet:

  • Bjørnhild Sørgård - ped.leder
  • Arne Vidar Berdahl - barnehagelærer
  • Torben Grande - barnehagelærer
  • Wenke Berg - barne - og ungdomsarbeider
  • Gunn Kari Stranden -  barne- og ungdomsarbeider
  • Vigdis Hoøen - assistent
  • Kristine Engelund Mathisen - assistent
  • Ranveig Paulsen - kjøkkenassistent