"Gøy på landet - med plass i fanget"

Barnehagen åpnet i 2006 og har 45 plasser fordelt på to avdelinger.

Stabburet med 15 plasser for barn i alderen 0-3 år.

Smia med 30 plasser for barn i alderen 3-6 år.

Åpningstid: 06.30-16.30

Teletunet får barna kunnskap om gårdsdrift og naturen i sin helhet. Dette gjennom allsidige og varierte opplevelser og erfaringer til alle årstider. Barna blir kjent med og får forståelse for dyr. De får også begynnende kunnskap om fødsel, vekst og slakting. I prosessen "fra jord til bord" får barna virke med!

Vi kan tilby:

  • Unike muligheter for barn til å oppleve gårdsliv
  • En barnehage hvor barna får virke med i sin hverdag
  • Et stort gårdsområdet med flotte lekeforhold i nær tilknytning til barnehagen 
  • Ei dyktig personalgruppe med bred kompetanse
  • Et trygt sted hvor barna kan samle gode minner og tilegne seg nyttig kunnskap