Ansatte

KOIA (gårdsgruppe)

Trude Buhagen

Stilling: Assistent

Gine-Beathe Hegg

Stilling: Pedagogisk leder

Torben Grande

Stilling: Barnehagelærer

SMIA

Torhild Solem

Stilling: Assistent

Trude Buhagen

Stilling: Assistent

Ranveig Paulsen

Stilling: Assistent

Bjørnhild Sørgård

Stilling: Pedagogisk leder

Wenke Kristin Berg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gunn Kari Stranden

Stilling: Barnehagelærer

Ammalee Sletvold

Stilling: Lærer

STABBURET

Lisbeth Tingvoll

Stilling: Pedagogisk leder

Andrea Woll Juberg

Stilling: Barnehagelærer

Silje Thunes Oksvold

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Vigdis Hoøen

Stilling: Assistent

Anne Grethe Nordvik

Stilling: Assistent

Andre ansatte

Tonje Hilstad

Stilling: Styrer

Ann Elisabeth Solbue Valaas

Stilling: Styrer

Eva Janita Døsvik

Stilling: Vikar

Susann Thoresen Kvanli

Stilling: Vikar

Pia Johanssen

Stilling: Vikar

Tonje Bakken

Stilling: Vikar