Ansatte

KOIA (gårdsgruppe)

Turid Hegge

Stilling: Annet

Gine-Beathe Hegg

Stilling: Pedagogisk leder

Pia Johanssen

Stilling: Vikar

Elisabet Brønstad Johansen

Stilling: Vikar

Turid Valaas Albrigtsen

Stilling: Vikar

SMIA

Torhild Solem

Stilling: Assistent

Trude Buhagen

Stilling: Assistent

Anne Grethe Nordvik

Stilling: Assistent

Gine-Beathe Hegg

Stilling: Pedagogisk leder

Silje Thunes Oksvold

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Pia Johanssen

Stilling: Vikar

Elisabet Brønstad Johansen

Stilling: Vikar

Turid Valaas Albrigtsen

Stilling: Vikar

Kari Engelund Mathisen

Stilling: Barnehagelærer

Ammalee Sletvold

Stilling: Lærer

STABBURET

Arne Vidar Berdahl

Stilling: Pedagogisk leder

Bjørnhild Sørgård

Stilling: Pedagogisk leder

Elisabet Brønstad Johansen

Stilling: Vikar

Gro-Anita Helmersen

Stilling: Assistent
917 26 377
groanitahelmersen2@hotmail.com

Gunn Kari Stranden

Stilling: Barnehagelærer

Pia Johanssen

Stilling: Vikar

Ranveig Paulsen

Stilling: Assistent

Torben Grande

Stilling: Barnehagelærer

Turid Valaas Albrigtsen

Stilling: Vikar

Wenke Kristin Berg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Vigdis Hoøen

Stilling: Assistent

Andre ansatte

Kristine Engelund Mathisen

Stilling: Assistent
95769829
Kemathisen92@gmail.com

Tonje Hilstad

Stilling: Styrer

Ann Elisabeth Solbue Valaas

Stilling: Styrer