Ansatte

KOIA (gårdsgruppe)

Kari Engelund Mathisen

Stilling: Barnehagelærer

Pia Johanssen

Stilling: Vikar

Elisabet Brønstad Johansen

Stilling: Vikar

SMIA

Gine-Beathe Hegg

Stilling: Pedagogisk leder

Arne Vidar Berdahl

Stilling: Barnehagelærer

Gunn Kari Stranden

Stilling: Barnehagelærer

Silje Thunes Oksvold

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ammalee Sletvold

Stilling: Lærer

Trude Buhagen

Stilling: Assistent

Anne Grethe Nordvik

Stilling: Assistent

Pia Johanssen

Stilling: Vikar

Elisabet Brønstad Johansen

Stilling: Vikar

STABBURET

Bjørnhild Sørgård

Stilling: Pedagogisk leder

Torben Grande

Stilling: Barnehagelærer

Marion Haugen

Stilling: Barnehagelærer

Wenke Kristin Berg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Vigdis Hoøen

Stilling: Assistent

Ranveig Paulsen

Stilling: Assistent

Elisabet Brønstad Johansen

Stilling: Vikar

Gro-Anita Helmersen

Stilling: Assistent

Kristine Engelund Mathisen

Stilling: Assistent

Pia Johanssen

Stilling: Vikar

Andre ansatte

Ann Elisabeth Solbue Valaas

Stilling: Styrer